Кражби на електроенергия за над 7 млн. лева констатира ЧЕЗ от началото на годината

Некоректните потребители ощетяват обществото

и намаляват възможностите за инвестиции

Кражби на електроенергия за над 7 млн. лева констатира ЧЕЗ за периода януари-септември 2010 година. Изчисленията са направени въз основа на съставените констативни протоколи. По оценки на компанията, обаче, реалните щети от кражби са много по-големи от тези, които се установяват.

От началото на годината до края на септември в Западна България са съставени 1848 констативни протокола. Въз основа на тях ЧЕЗ е дотаксувала 17 610 931 киловатчаса електроенергия на приблизителна стойност 3 млн. лева. Разликата между дотаксуваната и изчислената от ЧЕЗ нерегламентирана консумация се дължи на факта, че според сегашните закони при установяване на кражба на електроенергия може да се изиска плащане само за три месеца назад. Така, дори когато компанията е установила неправомерно потребление за по-дълъг период, няма механизъм, по който тя да изиска възстановяване на понесените щети.

„На практика сумата, която имаме право да дотаксуваме, представлява едва 40-50% от реалната нерегламентирана консумация. Това по-скоро мотивира, отколкото отказва некоректните потребители. Показателен е фактът, че в България така наречените нетехнически загуби са в пъти по-големи от други европейски държави. Притеснително е също, че по-големият обем от кражбите е дело на стопански клиенти”, каза Росен Йорданов, директор на дирекция „Експлоатация и поддържане на мрежата” в ЧЕЗ Разпределение България.

Нерегламентираното присъединяване и потребление нарушава експлоатационните характеристики на мрежата, намалява сигурността и качеството на захранването и по този начин ощетява коректните клиенти на ЧЕЗ. От друга страна, се намаляват възможностите на компанията за инвестиции в развитие и модернизация на мрежата, което допълнително ощетява обществото.

„Кражбите на електроенергия са организирана дейност, извършителите действат преднамерено и са добре подготвени. Необходими са законодателни промени и въвеждане на наказания, които да имат възспиращ ефект и да гарантират сигурността и комфорта на добросъвестните граждани”, допълни Росен Йорданов.

За по-малко от две години - от януари 2009 г. до септември 2010 г.,  в Западна България са съставени над 4100 констативни протокола за кражби на електроенергия. Въз основа на тях ЧЕЗ е дотаксувала електроенергия на стойност 37 млн. лева.