Екипи на ЧЕЗ отстраниха аварията в подстанция “Орион”

В 8,08 часа е възстановено захранването на засегнатите от аварията в подстанция “Орион” клиенти. В момента се води разследване за причините за пожара в инсталациония колектор. Най-вероятно причината за авариятията е кражба или повредени кабели.В 7.20 беше изключена уредбата на подстанция "Орион". Дежурният персонал установи, наличието на дим излизащ от колекторите на подстанцията, като тя е превантивно изключена. В резултат без захранване останаха:  Люлин – 7, 8, 9, 10, Надежда – 1, 3, 5, кв. Модерно предградие  и Връбница 1 и 2.

 

Компанията непрекъсното е принудена да прави  голям разход заради  посегателство върху съоръженията, които стопанисва.

В рамките само на последните два месеца ЧЕЗ направи две голями инвестиции заради посегателство върху нейни съоръжения.  Наскоро компанията започна проект за  2,5 млн. лв. за подмяна на ключов кабел, който захранва редица обществени сгради, включително и Министерски съвет. Кабелът беше увреден при опит за кражба през май тази година.

 

От началото на 2008 г.  до момента кражби и посегателства на съоръжения по мрежата на ЧЕЗ са нанесли щети на обща стойност над 18 млн. лв. Средствата, които компанията инвестира за възстановяване на щетите, са част от инвестиционната й програма и при нормални обстоятелства ЧЕЗ би могла да ги вложи в развитие и модернизация на електроразпределителната мрежа.

 

 

 

 

PR