Електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ е готова за началото на сезона в зимните курорти

Не очакваме сътресения, освен ако не възникнат сериозни аварии по преносната или разпределителната мрежа

 

Електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ е готова за началото на зимния туристически сезон. Компанията е осигурила достатъчно капацитет в зимните курорти Банско, Рибарица и Боровец, за да захранва безпроблемно всички хотели и туристически съоръжения. През последните пет години ЧЕЗ инвестира 5.2 млн. лева в подобряване и разширяване на мрежата в трите най-големи зимни курорта в Западна България.

„За хотелите и туристическите съоръжения в курортите, които вече са включени в електроразпределителаната мрежа, е осигурен достатъчен капацитет. Не очакваме да има големи сътресения през сезона, освен ако не възникнат форсмажорни обстоятелства или сериозни аварии в разпределителната или преносната мрежа. В случай на проблеми, аварийните екипи на ЧЕЗ са в готовност да реагират незабавно. Разполагаме с модерна специализирана техника за работа при тежки условия- 12 АТВ с вериги, 12 моторни шейни и уникална, единствена по рода си в България  високопроходима машина ПРИНОТ, за всякакви терени и сезони”, каза Росен Йорданов, директор на дирекция „Експлоатация и поддържане на мрежата”.

В най-динамично развиващия се зимен курорт в Западна България – Банско, капацитетът на съоръженията на компанията е достатъчен, да посрещне очакваното потребление през активния сезон. По-балансираните темпове на строителството в района напоследък даде възможност да се осигури достатъчен капацитет за покриване на повишеното потребление на електроенергия през зимата.

През последните месеци ЧЕЗ инвестира активно в рехабилитация на електроразпределителната мрежа и в друг зимен курорт – Рибарица. До края на годината компанията ще вложи 748 хил. лева в реконструкция на мрежата ниско напрежение и изнасяне на електромери  на границата на собственост.

Проблеми не се очакват и в друг голям зимен туристически център – Боровец, където мрежата също разполага с достатъчно капацитет, за да захрани изградената хотелска база и туристически съоръжения.

Качеството и непрекъснатостта на захранването на клиентите са сред основните приоритети за ЧЕЗ. През последните пет години, откакто оперира на българския пазар, компанията е инвестирала над 370 млн. лв. в подобрения на електроразпределителната мрежа в Западна България.

PR