Почти седем пъти са скочили разходите на ЧЕЗ за подмяна на откраднати кабели

Близо 13% от одобрените от ДКЕВР инвестиции за 2010 г. са изразходвани за  подмяна на откраднати или повредени кабели и съоръжения

ЧЕЗ е вложила повече от 4 млн. лева в подмяната на откраднати кабели през първите девет месеца на 2010 г. Заради сериозния ръст на подобни престъпления разходите за подмяна на кабели само за този период са скочили с 675% в сравнение с цялата

2008 г.

„Проблемът с кражбите става изключително сериозен. Подобни посегателства се случват все по-често, а размерът на щетите е все по-голям. Тяхното възстановяване изчерпва една голяма част от годишния ни бюджет за инвестиции, който е предвиден за подобрения и разширение на мрежата, намаляване на авариите и подобряване на качеството”, каза Росен Йорданов, директор дирекция „Експлоатация и поддържане на мрежата”.

От началото на тази година до края на септември ЧЕЗ е отделила 9,3 млн. лева за възстановяване на щети, нанесени при кражби на кабели или за ремонт на повредени в следствие на незаконни посегателства съоръжения. Тази сума надвишава средствата отделени за покриване на щети през 2008 г. и 2009 г. заедно. Тя представлява и близо 13% от одобрения от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) годишен бюджет за инвестиции от 71 млн. лева.

Размерът на преките щети, нанесени на ЧЕЗ в следствие на кражби, от началото на 2008 г. до края на септември 2010 г. достига 11,3 млн. лева, а на непреките щети възлиза на 6,7 млн. лева. В тези цифри не влизат констатираните тази седмица щети от увредени при опит за кражба кабели в размер на 926 хил. лeвa. По всяка вероятност те ще бъдат подменени в началото на следващата година, за да могат да се спазят плановите инвестиции за подобряване качеството на мрежата.

Само през последните два месеца ЧЕЗ беше принудена да направи две значителни инвестиции в подмяна на повредени при опит за кражба кабели. Близо 2,5 млн. лева струваше подмяната на ключов кабел високо напрежение (110 kV) в столичния район Слатина, която започна през август. Още 720 000 лв. бяха принудително инвестирани в подмяна на обелени при кражба кабели в столичния квартал Овча купел.

От стъпването си на българския пазар през 2005 г. ЧЕЗ е инвестирала над 370 млн. лв. в подобрения на електроразпределителната мрежа в Западна България.