ЧЕЗ ще инвестира близо 2,9 млн. лева в мрежата на Западна България през октомври

Влагаме средства в подготовка за туристическия сезон в зимните курорти и мотивиране на коректните платци

ЧЕЗ планира да инвестира близо 2,9 млн. лева в развитие, подобрения и рехабилитация на електроразпределителната мрежа в Западна България през октомври. Сумата е част от годишната инвестиционна програма на компанията.

Най-големите инвестиционни проекти, които ще стартират през този месец ще бъдат реализирани в село Рибарица и са на обща стойност 896хил. лева. Парите ще бъдат вложени в реконструкция на мрежа ниско напрежение и изнасяне на електромери на границата на собственост.

„Инвестицията в Рибарица е част от подготовката на компанията за зимния туристически сезон, който вече напомня за себе си. В курорта има развита хотелска база, а прогнозите са за особено студена зима. Това на свой ред означава увеличение на потреблението на електроенергия, особено в нетоплофицираните райони. За да намалим възможността от аварии, ние увеличаваме сигурността на захранването в района. Защото приемаме комфорта и спокойствието на гражданите за наша кауза”, каза Ян Вавера, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Друг голям инвестиционен проект, който ще се реализира през октомври е монтирането на системи за дистанционно отчитане и прекъсване на електрозахранването на ромските махали в гр. Дупница и близкото с. Крайници. В района ще бъдат монтирани общо 1100 електромера.

Проектът е част от програмата на ЧЕЗ за повишаване на доверието на клиентите. Стратегията на компанията е да изготви пакет от мерки за поощряване и мотивиране на коректните клиенти, като междувременно се приложат строгисанкциикъмдлъжниците.

Размерът на несъбраните вземания на ЧЕЗ възлиза на около 74 млн. лева. Общият обем несъбрани вземания надхвърля сумата на одобрения годишен инвестиционен размер на ЧЕЗ и затруднява движението на паричните потоци и плащанията към другите участници по веригата. Това принуждава компанията да защити коректните си клиенти, като затегне мерките към нередовните платци.

PR