ЧЕЗ подготвя програма за повишане на доверието на клиентите

Клиенти на ЧЕЗ дължат близо 74 млн. лева

Дейности за поощряване и мотивиране на коректните клиенти на компанията и мерки за защита на техните интереси са част от една широка платформа, целяща повишаване доверието на клиентите и подобряване на тяхното обслужване. Част от програмата предвижда строги мерки и абсолютно непримиримо отношение към длъжниците, чиито неплатени сметки ощетяват всички клиенти.


“Потребителите на ЧЕЗ дължат около 74 млн. лева. Тази сума е по-голяма от годишния обем на инвестиции на компанията и сме абсолютно решени да използваме всички законови средства за събиране на просрочените задължения, включително съдебни дела и прекратяване на захранването. Вече се обърнахме към ДКЕВР и получихме тяхното уверение, че ще застанат зад всички наши действия, които са съобразени със закона и целят да защитят правата на коректните клиенти”, каза Кремена Стоянова, изпълнителен директор на “ЧЕЗ Електро България”АД.

На всички клиенти, чиито задължения са просрочени,се изпращат напомнителни писма, в които ги приканваме да погасят своите задължения или да се обърнат към някой от центровете за обслужване на клиенти за подписване на договори за разсрочено плащане на задълженията. Клиентите,които са оставили телефони за връзка, получават и обаждане с цел да им се напомни за задължението.

“Таксата за повторно включване в случаите на неплатени сметки трябва да бъде висока, за да има дисциплиниращо действие и да напомня на абонатите за техните задължения. Не разбираме мотивите, с които ДКЕВР налага „цена на услугата” за повторно включване, която е под себестойността й. Така, освен че компанията губи от непокриване на разходите за повторно включване, по един или друг начин се стимулира и неплащането в срок. Надяваме се това решение да бъде преосмислено и сме готови да обсъдим темата”, заяви Атанас Дандаров, директор на дирекция "Управление на дружеството" в „ЧЕЗ Разпределение България”.

Клиентите на ЧЕЗ могат да получат информация и денонощно на телефон 0700 10 010 (на цената на един градски разговор от цялата страна).

PR