ЧЕЗ ще плати над 41млн.лева дивидент на българското правителство

На извънредни общи събрания на акционерите на „ЧЕЗ Разпределение” и „ЧЕЗ Електро”, състояли се вчера, се взе решение да бъде изплатен дивидент в размер на над 41 млн. лв. на българското правителство. Сумата се разпределя между двете дружества, като „ЧЕЗ Разпределение” АД ще внесе съответно 26,74 млн. лв. (по 420,36 лв. на акция), а „ЧЕЗ Електро” АД – 14,33 млн. лв. (по 8686,60 лв. на акция). Предвиденият дивидент е за периода 2006–2009 г. Изплащането му ще се реализира в срок от 30 дни след провеждането на извънредните общи събрания.

„Разпределянето на част от печалбата на една компания сред акционерите й под формата на дивидент е нормална практика. През последните 4 години наш приоритет беше да използваме печалбата, за да инвестираме в развитието на разпределителната мрежа, и затова изплащането на дивидент не беше на дневен ред. Двете дружества са с добра ликвидност и настоящето решение няма да се отрази на планираните инвестиции”, каза регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Ян Вавера.

Решението за изплащане на дивидент за посочения 4-годишен период беше оповестено в началото на миналия месец след срещата между регионалния мениджър на ЧЕЗ за България Ян Вавера и премиера Бойко Борисов.

За петте години от стъпването си на българския пазар ЧЕЗ е инвестирала 370 млн. лева в рехабилитация и развитие на мрежата.

PR