ЧЕЗ инвестира 41 хил. лева в повишаване на енергийната ефективност на детска градина

Столичната детска градина „Слънчогледи” ще пести по 26 хил. лева годишно от разходи за електричество и топлоенергия

ЧЕЗ България инвестира 41 хил. лева в реновиране на детска градина „Слънчогледи” в столичния квартал „Слатина” и привеждането й в енерго-ефективен клас А. Очаква се направеният ремонт да намали разхода за електроенергия и топлоенергия на детското заведение сблизо50%, което е около 200 000 квтч и95,3 тона по-малко въглеродни емисии годишно. За детската градина това означава също икономии от около 26 000 лева на година. Наред с важния икономически и екологичен ефект,в сградата ще има по-добър топлинен комфорт и по-добра осветеност на помещенията.

Детска градина „Слънчогледи” бе избрана да бъде санирана, тъй като се помещаваше в стара сграда от 80-те години,с недобри показатели на енергийна ефективност. В рамките на проекта бе направеноенергийно обследване, за да се планират ремонтните дейности. На детското заведение бепоставенавъншнаизолация, а вътрешното осветление бе подменено с енергийно ефективно. Дейностите по реновирането бяха извършени за един месец по време на лятната ваканция, за да не се нарушава учебния процес.

Обектът бе тържествено открит от г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на София, г-жа Ирина Савина, зам.-кмет “Инвестиции и строителство” в Столична община, г-н Кольо Колев, изпълнителен директор на Агенцията по енергийна ефективност, и г-н Ян Вавера, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

„Този проект е плод на нашето успешно сътрудничество със Столична община. Избрахмеда реновирамеименно детска градина,защотоза нас е особено важно, че можем да дадем положителен пример, да се опитаме да възпитаме и децата, и родителите в нов тип поведение – на рационална употреба на електроенергия”, каза Ян Вавера, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

„Провеждането на политика на енергийната ефективност е от изключителна важност, особено в период на икономическа криза. Мерките в тази насока могат да доведат до оптимизиране на разходите и да помогнат за справяне с финансовите предизвикателства”, добави г-н Вавера.

Изпълнителният директор на Агенцията по енергийна ефективност, г-н Кольо Колев, също изрази подкрепата си за проекта. „Изпълнението на политиката по енергийна ефективност е движение към бъдещето. Ние, хората на 21 век, можем заедно да работим за бъдещата чиста природа и здрави поколения, висок комфорт на живота, спестена енергия и лични

средства”, каза г-н Колев.

ЧЕЗ е дългосрочно ангажирана с популяризиране на идеите на енергийната ефективност и насърчаване на рационалната употреба на електроенергията. През 2009 г. компанията проведеобразователна кампания за насърчаване на енергийната ефективност в пет областни града под наслов: “По-малко енергия, повече светлина”. От октомври ЧЕЗ ще даде възможност на клиентите си да изберат електронна фактура вместо хартиена.

Ангажиментът към екологичните идеи бе потвърден и официално в началото на този месец, когато комапнията заяви готовност да инвестира 40 млн. евро в енергийни проекти, включително проекти за енергийна ефективност.

PR