Приключиха плановите ремонтни дейности по блоковете на ТЕЦ Варна

За пореден път електроцентралата помогна за стабилността на енергийната система по време на горещите летни месеци

Варна,28септември 2010 г. Плановата ремонтна програма по производствените блокове на ТЕЦ „Варна” приключи съгласно първоначалнo планираните графици. Времевата рамка на програмата е предварително съгласувана с Енергийния системен оператор (ЕСО).

Всички ремонтни дейности са протекли нормално. Акцент в ремонтната програма през тази година бе основен ремонт на блокIV. Регулярни ремонти и профилактика бяха направени и на останалите блокове и съоръжения. В резултат централата е готова да посрещне нуждите на страната за подпомагане на енергийния й баланс предстоящия есенно-зимен сезон 2010 г.

През отминалия летен сезон, за периода от 22 юни – до 22 септември 2010 г., ТЕЦ „Варна” произведе 759 049 МВтч електроенергия за нуждите на енергийанта ни система. През голяма част от горещите летни месеци централата работи с увеличен капацитет на мощностите си. Пик в производството се наблюдава през месец август, когато поради завишеното потребление на електроенергия в районите по южното Черноморие ТЕЦ „Варна” активира блокове предназначени за студен резерв и подпомогна енергийния системен оператор (ЕСО) да осигури електрозахранването на районите около Бургас и Слънчев бряг.

„ТЕЦ „Варна” е своеобразен гарант за стабилността на енергийния баланс в страната. С работата си по време на пикови натоварвания, каквито традиционно се наблюдават през горещите летни месеци, ние не веднъж сме доказали истинността на това твърдение. Енергийната система на България е така оразмерена, че в ситуации на аварии, непланирани или планови изключвания на базови мощности, без блоковете на ТЕЦ „Варна” би било много трудно да се осигури енергийния баланс”, твърди Минчо Минчев, изпълнителен директор на ТЕЦ „Варна”

 

ТЕЦ „Варна” е единствения източник в цяла Северна България, който има достатъчна мощност, за да компенсира аварийно отпадане или непланово спиране на блок 1000 МВт в АЕЦ “Козлодуй” или разкъсвания на 400 киловолтовия енергиен пръстен. Благодарение на връзките по мрежата 220 кВ и 400 кВ към подстанция Бургас централата може да осигури “заместваща мощност” и за Южна България, ако се наложи спиране на мощности от комплекса “Марица-Изток”.

Според експерти от бранша без работата на ТЕЦ „Варна” става невъзможно регулирането на напреженията в района на Североизточна България.Работата й е от изключително голямо значение за осигуряването на устойчивост на енергийната система в региона, предвид нарастващия дял на ВЕИ мощности в тази част на страната. В района на гр.Каварна, например се изграждат множество ветроенергийни паркове, чието производство и мощност са в голяма степен непредсказуеми, тъй като зависят от силата на вятъра. В момента ТЕЦ „Варна” е единствената базова мощност, която може компенсира колебанията на производството от ветровите генератори и реално поддържа стабилността на напрежението по електрическата мрежа в района. „Без работещи блокове в ТЕЦ „Варна” няма възможност за овладяване на напреженията и реактивния баланс в района, което ще се отрази пагубно на качеството на напрежение и при крайните потребители, а това е абсолютно недопустимо.”, обяснява Минчо Минчев.

PR