ЧЕЗ въведе успешно системата за отчитане с преносими терминали

Инвестицията е на стойност 1,8 милиона лева и ще оптимизира процеса на записване и въвеждане на показанията от електромерите

 ЧЕЗ приключи успешно въвеждането на системата за отчитане на електромерите с преносими терминали. Инвестицията в проекта е на стойност 1,8 млн. лева, а целта му е да подобри обслужването на клиентите, като сведе до минимум възможността за допускане на неточности при записване и въвеждане на данните.

Показанията на всички абонати на компанията вече се отчитат с помощта на електронни устройства.

„Отчитането на електромерите с преносими терминали е модерна технология, с която компанията ни оптимизира проверката и въвеждането на данните и прави още една крачка в посока подобряване на обслужването на клиентите”, каза Крум Анастасов, директор „Мерене и управление на данните“, ЧЕЗ Разпределение България.

Преносимият терминал е устройство, което съдържа информация за местонахождението на обектите и данните на потребителите. То позволява показанията за изразходваната електроенергия да се въвеждат автоматично в клиентската система на ЧЕЗ в момента на самото отчитане. Електронното устройство гарантира допълнително точността на записаните данни чрез сигнал, който алармира служителя, в случай че въведените стойности се различават съществено от реалните.

По този начин преносимите терминали елиминират възможността за допускане на неточности вследствие на участието на човешкия фактор.

За периода 2005 - 2009 г. ЧЕЗ е инвестирала над 33 милиона лева в съоръжения и оборудване, свързани с обслужване на клиентите и отчитане и въвеждане на данни – в това число системи за дистанционно отчитане на електромери, телекомуникационно управление и системи за информационно обслужване.

PR