ЧЕЗ подкрепя децата в неравностойно социално положение

ЧЕЗ подкрепя инициативата на Национална спортна асоциация „Подкрепа” за организиране на първия спортен фестивал за деца в неравностойно социално положение, чиито родители работят в системата на икономиката и енергетиката.

„Съпричастни сме към семействата на нашите служители и желаем да помогнем на децата в неравностойно положение в България”, заяви Ян Вавера, изпълнителен директор на ЧЕЗ България.

Фестивалът „Ние сме като едно семейство” ще се проведе от 7 до 12 септември 2010 г. в град Приморско. В инициативата ще участват общо 19 деца със сериозни здравословни проблеми и увреждания, деца сираци или такива, загубили родител при трудова злополука. По време на фестивала децата, които са на възраст между 5 и 16 години, ще могат да участват в различни спортни игри като шах, петанк, дартс, народна топка и „Не се сърди човече“. Двама психолози ще наблюдават и ще разговарят с децата. Инициативата ще се реализира с финансовата подкрепа на ЧЕЗ, НЕК, ЕСО и Мини „Бобов дол”.

PR