ЧЕЗ ще инвестира 240 000 лв. в електроразпределителната мрежа на Самоков

Компанията ще подмени четири ключови за града кабела, които захранват 121 промишлени и 7020 битови абонати

ЧЕЗ започна днес проект за реновиране на електроразпределителната мрежа в Самоков на стойност 240 000 лв. Компанията планира да подмени 4 кабела 20 kV от подстанция „Самоков” до края на септември 2010 г.

„Благодарение на инвестициите, които правим в мрежата, чувствително ще се подобрят качеството и сигурността на електрозахранването на целия град”, каза Алеш Дамм, главен оперативен директор на ЧЕЗ България.

Трасето, по което ще бъде направена подмяна на кабелите, е близо 3 км. След приключване на проекта ще се подобри снабдяването с електроенергия на

38 трафопоста, които захранват 121 промишлени и 7020 битови абонати. Подмяната се налага, тъй като настоящите кабели са положени преди близо 30 години.

Ремонтните работи ще продължат около 40 дни. През този период ще има прекъсвания на електрозахранването само за оперативни превключвания, за които клиентите ще бъдат инфромирани предварително.

Проектът по реновирането на мрежата в Самоков е част от инвестиционния план на компанията със средногодишен размер от 71 млн. лв., одобрен от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

Планираните инвестиции за подобрение на електроразпределителната мрежа в района на Самоков за тази година възлизат на 2,215 млн. лева, а общо за 2009-2010 г. ще достигнат 3,654 млн. лв.

През тази година ЧЕЗ ще инвестира общо 5,840 млн. лв. в модернизиране на мрежата в София-област.Така общата сума на инвестициите за областта за периода 2009-2010 г. ще достигне 10,434 млн. лв.

За периода 2005-2009 г. ЧЕЗ е инвестирала над 370 млн. лева в подобрения на електроразпределителната мрежа в Западна България.

PR