ТЕЦ Варна помага за покриването на завишеното електропотребление по Черноморието

Електроцентралата работи с допълнителни блокове заради високата консумация на ток

 

От началото на месец август ТЕЦ „Варна” е произвела за енергийната система на страната ни 189 214 МВтч електроенергия. През първите две седмици на най-горещия летен месец, варненската електроцентрала продължава да работи с активирани допълнително блокове, предназначени за студен резерв, за да компенсира високата консумацията на електроенергия в страната.

В зависимост от нуждите на енергийната система на България в ТЕЦ „Варна” работят 2 до4 от енергийните блока. За периода 1 – 18 август 2010 г. производството на електроенергия от активиран студен резерв е общо 108 801МВтч или 57.5% от общото производство за месеца.

"Завишената консумация на електроенергия през летните месеци не е нещо необичайно. Поради тази причина ние винаги организираме работата си така, че да можем да отговорим на очакванията на ЕСО за активиране на студения резерв и осигуряване на сигурността на енергийната система на България.”, заяви Минчо Минчев, изпълнителен директор на ТЕЦ „Варна”. Варненската електроцентрала осигурява повече от 60% от резерва за българската енергийна система.

„В момента, трите блока на ТЕЦ „Варна” предназначени за студен резерв, са от изключителна важност за работата на ЕСО. Благодарение на варненската електроцентрала, Операторът успява да осигури завишеното потребление на електроенергия в районите около Бургас и Слънчев бряг”, коментира ситуацията Митьо Христозов, директор на централното диспечерско управление на ЕСО.

 

ТЕЦ „Варна” е най-голямата конвенционална електроцентрала в североизточна България. Работата й е от изключително голямо значение за овладяване на напреженията при пикови натоварвания на мрежата, както и за осигуряването на устойчивост на енергийната система в региона, предвид нарастващия дял на ВЕИ мощности в Североизточна България.

PR