Екипи на ЧЕЗ отстраниха две аварии в електрозахранването в София

Във връзка с изпратеното по-рано съобщение за медиите, в което информирахме за отстраняването на две аварии от екипи на ЧЕЗ, бихме искали да направим следното уточнение:

В процеса на отстраняване на авария на основен кабел, която остави без електричество района между бул.„Арсеналски” и кв. „Кошарите” тази сутрин, стана ясно, че причината за аварията всъщност е техническа неизправност на захранващия кабел от подстанция високо напрежение 10 kV  "Пионер" по извод "Ню Oтaни", а не изкопни работи по строежа на метрото.

В същото време поради авария в подстанция „Димитър Димитров“ без ток останаха и районите на жк „Сердика“ (подстанция „Средец“, извод средно напрежение „Позитано“) и частично кв. Красна поляна. Прекъсването бе причинено от пожар в кабелен колектор, възникнал заради кражба на кабели близо до Обувния завод.

PR