Алеш Дам: „Електронната фактура е средство за съвременна комуникация с клиентите“

За петте години дейност в България ЧЕЗ е инвестирала повече от 1,7 милиарда лева. Основен фокус на компанията е да подобрява обслужването на клиентите и като следващата стъпка планира да въведе електронни фактури.

До края на годината ще бъде тестван пилотният проект, който ще предостави на клиентите на ЧЕЗ в София и Западна България възможността да получават електронна фактура вместо хартиена. Това ще спести разход от 30 стотинки на фактура на човек.

„Благодарение на мащабните вложения качеството на предоставяните услуги безспорно се е повишило и ще задържи тези темпове и занапред. ЧЕЗ фокусира дейността си върху теми, важни за цяла Европа: енергийна ефективност, ВЕИ, интелигентни мрежи, иновативни технологии, когенерации. Инициативата на компанията, наречена FUTUR/E/MOTION, има за цел да запази позицията на ЧЕЗ сред водещите енергийни компании в Централна и Източна Европа. Желанието ни е да инвестираме средства в подобни проекти.Електронната фактура, която предвиждаме да стартира през 2011 г. тук, ще спести много разходи, които ще реинвестираме за по-добри услуги“, изтъкна Алеш Дам, главен оперативен директор на ЧЕЗ България.

Според мениджмънта на ЧЕЗ са необходими минимум 130 милиона лева годишно, за да се постигнат видими и дългосрочни подобрения в качеството на услугите.

„ЧЕЗ България продължава да поддържа активна комуникация с местната власт. Сключихме договор със Столична община, според който ЧЕЗ ще инвестира в енергийната ефективност на детска градина „Слънчогледи“ в столичния квартал „Слатина“. Ще помогнем на заведението да намали разходите си за електроенергия с 20%, което възлиза на около 18 000 лева на година. Това е първият, съвместен с общината, проект“, допълни Алеш Дам.

 

PR