Компаниите от Групата на ЧЕЗ в България ще внесат своите становища по регулаторния одит

Днес упълномощените представители на ЧЕЗ Електро България и ЧЕЗ Разпределение ще внесат в ДКЕВР своите становища по констативните протоколи на ДКЕВР във връзка с направените регулаторни одити на дружествата.

„Считаме, че такива одити са необходими, и ние, както и досега при проверки от страна на ДКЕВР и други институции, ще продължим да оказваме пълно съдействие, открито, професионално и прозрачно“, каза Алеш Дам, главен оперативен директор на ЧЕЗ България. „Най-важното е да се следват ясни, прозрачни и недвусмислени правила, което ще даде възможност за коректно предоставяне и тълкуване на документи и информация, в полза на клиентите ни.

Ние предоставяме своите коментари и пояснения и очакваме те да бъдат взети под внимание при оформяне на окончателните документи, свързани с регулаторния одит. Обнадеждаващо за нас е, че в доклада съществуват редица положителни оценки за нашата дейност и инвестициите, които сме направили през годините, а повечето от бележките са от административен характер, което означава, че могат лесно или да бъдат пояснени допълнително, или коригирани, ако това се налага.

Тази година се навършват пет години откакто сме тук. ЧЕЗ е голяма компания и в България ние сме един от най-големите инвеститори, като само за петте години размерът на инвестициите, включително придобиването на енергоразпределителните дружества в Западна България и ТЕЦ Варна, възлиза на над 1 милиард и двеста милиона лева. При нас работят 4300 български специалисти, за които да си енергетик не е професия, а начин на живот. Ние обслужваме около 3 300 000 български граждани, над 2 000 000 клиенти, от които 1 780 000 домакинства, територия от 39 377 кв. км; разгънатата дължина на мрежата е 54 757 км, а броят на трафопостовете – 20 817.

Ще продължим да работим диалогично с институциите и ДКЕВР, с браншовите и потребителските организации за постигане на обществен консенсус,  професионално, експертно и при спазване на законовите и регулаторните изисквания и с ясното съзнание, че са необходими многократно повече инвестиции за постигане на европейско качество на услугата, което клиентите ни заслужават“.

PR