ЧЕЗ инвестира над 2,2 милиона лева през август

ЧЕЗ Разпределение България ще инвестира 2 205 800 лв. за повишаване на качеството на снабдяване с електроенергия през месец август 2010 г. Сумата ще бъде вложена в рехабилитация на електроразпределителната мрежа и изнасяне на електромерни табла извън границите на собственост в 16 населени места в Западна България.

Най-големият по размер проект за месеца е реконструкция на мрежа ниско напрежение и изнасяне на електромерни табла в село Рибарица за 471 000 лева. Сред по-значителните инвестиции през август са реконструкция на външна мрежа ниско напрежение, подмяна на стълбове и изнасяне на електромерни табла в село Мало Бучино, област София, на стойност 210 000 лева; реконструкция на 1700 м кабел средно напрежение и изнасяне на електромерни табла в Самоков на обща стойност 214 000 лева; реконструкция на мрежа ниско напрежение, изнасяне на електромерни табла и модернизация на кабели средно напрежение в Лом на стойност 223 000 лева.

През първите шест месеца на 2010 г. ЧЕЗ е инвестирала общо 27.367 млн. лева, за да повиши сигурността и да подобри качеството на електрозахранването в Западна България. За периода са подменени 59 143 електромера и са въведени в експлоатация 201 трафопоста.

Общият размер на предвидените инвестиции на ЧЕЗ за Западна България за тази година е 71 млн. лева, в рамките на средногодишния размер, одобрен от ДКЕВР.

За последните пет години – от 2005 до 2009 г., компанията е вложила 369 млн. лева за развитие на електроразпределителната инфраструктура и подобряване на обслужването на клиентите.

PR