Намаляват прекъсванията на електрозахранването в Западна България

С 13% по-малко са и жалбите на клиенти, постъпили в ЧЕЗ за първите шест месеца на 2010 г.

1 август 2010 г., София. За първото полугодие на 2010 година ЧЕЗ е успяла да подобри сигурността на електрозахранването и качеството на обслужване на клиентите си.

За периода януари-юни, тази година времетраенето на планираните и непланирани прекъсвания на електрозахранването в Западна България е намаляло с 25%, до 63 секунди средно дневно за потребител. Данните са в сравнение със същия период на предходната година. Общият бройпрекъсваниясъщо бележи спад от 7%. За шестте месеца на тази година са отбелязани средно 4 прекъсвания за потребител. Основни причини за по-голямата сигурност на електрозахранването са подобрената организация и автоматизацията на планираните изключвания за профилактика, реконструкция и нови присъединявания.

През първото полугодие на 2010 г. ЧЕЗ е инвестирала 27,3 милиона лева за рехабилитация и развитие на електроразпределителната мрежа. Подменени са 59 143 електромера и са монтирани 1330 електромера за дистанционно отчитане. Компанията отбелязва ръст на заявленията за присъединяване на производители на електроенергия. До края на юни 2010 г. са постъпили 217 заявления за свързване на възобновяеми енергийни източници, с 57 повече от същия период на миналата година. С 1812 по-малко, или 5150, са заявленията за присъединяване на потребители към мрежата на ЧЕЗ. Спадът е отражение на световната икономическа криза.

В резултат на усилията на ЧЕЗ за подобряване на качеството на обслужване, за първото шестмесечие на 2010 г. са намалели оплакванията на клиенти от дружеството и са се увеличили потребителите, които се възползват от новите услуги на компанията. Общият брой жалби, постъпили в ЧЕЗ, е спаднал с 13% в сравнение с първите 6 месеца на 2009 година. С 22% по-малко са и жалбите, постъпили през външни институции.Статистиката на компанията показва, че през юни 2010 г. ЧЕЗ България е отговорила в срок на 91% от оплакванията, получени в клиентските й центрове.

Все повече клиенти използват удобството на опцията за безкасово плащане, която ЧЕЗ предлага. За първите 6 месеца са реализирани общо 822 хил. безкасови плащания. Това е ръст от 8,7% в сравнение със същия период на предходната година. С 30% е нараснал и броят на клиентите, които проверяват сметката си чрез интерактивна система за гласови отговори на 0700 10 010.

Проблемът с кражбите на съоръжения

През първата половина на тази година се отбелязва тенденция за намаляване на броя на авариите, но се увеличава времето за отстраняването им. Така например повреда в трафопост се отстранява със средно 76 минути по-бавно в сравнение с миналата година. Това е резултат от зачестилите кражби на електрически кабели и съоръжения, които изискват оперативно-следствени дейности от страна на МВР и по този начин отлагат започването на ремонта от екипите на ЧЕЗ. Статистиката показва, че за по-малко от три години – от началото на 2008 г. досега, ЧЕЗ и клиентите на компанията са ощетени с общо 16 073 433 лева заради кражби на съоръжения.

PR