ЧЕЗ инвестира 1.179 млн. лева за повишаване на сигурността на електрозахранването в Благоевград от началото на 2010 г.

От началото на 2010 г. ЧЕЗ Разпределение България е инвестирала общо 1.179 млн. лева, за да повиши сигурността и да подобри качеството на електрозахранването в област Благоевград. От тях 272000 лева са вложени в проекти по изграждане на трафопостове и полагане на кабели средно и ниско напрежение. В развитие на мрежа ниско напрежение и изнасяне на електромери на границата на собственост са инвестирани 431000 лева. Вложенията за присъединяване на нови абонати са на стойност на 476 000 лева.

Компанията приключва работа по три инвестиционни обекта на територията на Благоевград за общо 308 000 лева:

o       Нов трафопост, разполoжен в близост до Многопрофилната болница за активно лечение и ул. “Иван Михайлов”на стойност 79 000 лева ще подобри електрозахранването на 280 домакинства и ще захрани 3 новостроящи се жилищни кооперации.

o       За реконструкция на съществуваща мрежа ниско напрежение и изнасяне на електромерни табла на имотната граница от трафопост „Ангел Кирков” ще бъдат инвестирани 147 000 лева. Инвестицията ще повиши качеството и сигурността на електрозахранването на345домакинства в района.

o       Нов трафопост на стойност 82 000 лева за новата сграда на РПУ 2 в града и 3 новостроящи се жилищни кооперации.

Изпълнител и на трите обекта е фирма "Елкомплект - 2004" ЕООД, Благоевград.

Общият размер на предвидените инвестиции на ЧЕЗ Разпределение България за област Благоевград за 2010 г. е 6.743 млн. лева. За сравнение, през 2009г. дружеството е вложило 6.551 млн. лева в електроразпределителната мрежа на региона.

Инвестиционният план на ЧЕЗ Разпределение България за област Благоевград през 2010 г. включва следните направления:

·        развитие на електроразпределителната мрежа средно напрежение и монтаж на нови трафопостове

·        подмяна на стари амортизирани трансформатори с нови

·        реконструкция и модернизация на разпределителната мрежа средно напрежение

·        развитие на мрежа ниско напрежение и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост

·        присъединяване на нови абонати

Общият бюджет на предвидените инвестиции на дружеството за 2010 г. за територията на Западна България е в рамките на одобрения от ДКЕВР средногодишен размер – 71 млн. лева.

ЧЕЗ Разпределение България се стреми да подобри услугите, предоставяни на крайния потребител – качествено снабдяване с електроенергия, поддръжка на електроразпределителната мрежа, отстраняване на аварии, нови присъединявания и др. За да постигне в максимална степен тази цел, дружеството има нужда от инвестиционен ресурс в размер на около 130 млн. лв. за всяка от следващите три години.