„Все още не сме получили доклада от одита на ДКЕВР” - Ян Вавера, Регионален мениджър на ЧЕЗ за България

Писмо  до медиите

За пореден път вчера, от медиите, Ръководството на ЧЕЗ научи, че ДКЕВР се готви да публикува резюме на доклада от регулаторния одит на компаниите, а след заседанието на Комисията днес, 13.07.2010 г да даде брифинг за журналистите по доклада от одита. Това ще се случи отново, след като преди около месец в някои столични медии бе разпространен доклад, чието съществуване в последствие бе отречено от ДКЕВР. В резултат на това, обаче, компаниите ни в България станаха обект на безпрецедентен и неоснователен обществен натиск, без да им се даде възможност коректно да предоставят вярна информация и така да се защитят и да защитят своите служители.  Въпреки нашите писмени настоявания към ДКЕВР, включително и позовавайки се на закона за достъп до информация, такава не ни беше предоставена. Нещо повече, от официалния сайт на ДКЕВР късно снощи, 12.07.2010 г  имахме възможност да свалим резюме на т.нар окончателен доклад от одита. И отново, нито това резюме, нито пълния текст на доклада са ни предоставени по надлежния, определен от закона ред, за коректно и адекватно коментиране на констатациите и осигуряване на вярна и коректна информация за българското общество.

Групата на ЧЕЗ в България работи професионално, диалогично и напълно прозрачно. Ние сме уверени, че само откритата и съдържащата коректна информация комуникация е пътят, по който обществото трябва да бъде информирано. Обществото има право да знае истината и както ви обещахме, ние ще му я кажем, чрез вас. След като получим официално целия доклад от регулаторния одит и се запознаем със съдържащите се в него твърдения и констатации, ние ще свикаме нарочна пресконференция, за да отговорим на всички ваши въпроси, свързани с цените и решенията на ДКЕВР, с одита и нашата работа в България и на други места в Европа.

С уважение

Ян Вавера

Регионален мениджър

на ЧЕЗ за България

PR