ЧЕЗ започва работа по 14 инвестиционни обекти за 536.5 хил. лв

Инвестициите ще подобрят електрозахранването в шест населени места в Западна България

ЧЕЗ Разпределение България започва работа по изграждането и реконструкцията на 14 електроенергийни обекта в шест населени места в Западна България в седмицата от 12 до 18 юли 2010 г. Инвестициите на дружеството за този период, на обща стойност 536.5 хил. лв., ще бъдат насочени към възстановяването и реконструкцията на мрежи ниско и средно напрежение, подмяна и полагане на нови кабели, подмяна и изнасяне на електромери на границата на собственост, както и в захранване на новопостроени жилищни сгради. Планираните вложения на ЧЕЗ Разпределение България за седмицата до 18 юли ще повишат качеството на електрозахранването в София, Благоевград, Дупница, гр. Сандански, Тетевен и с. Блажиево, Община Бобошево.

Най-мащабните инвестиционни обекти, които ще бъдат стартирани в този период, включват изнасяне на електромери и електромерни табла на границата на собственост в с. Блажиево и гр. Сандански съответно за 150 и 75.7 хил. лв. Дружеството ще започне работа и по закабеляване на електропровод 20 KV „Зла река” в района на кв. Видима, гр. Априлци, на стойност 197.2 хил. лв.

През месец юли ЧЕЗ Разпределение България започва работа по изграждането и реконструкцията на 55 енергийни обекта в над 25 населени места на територията на Западна България. Стойността на инвестициите в тези обекти е 3,767 млн. лв. Общият бюджет на предвидените инвестиции на дружеството за 2010 г. е в рамките на одобрения от ДКЕВР средногодишен размер – 71 млн. лв.

Стремежът на ЧЕЗ Разпределение България е да подобри услугите, които предоставя на своите клиенти – качествено снабдяване с електрическа енергия, поддръжка на електроразпределителната мрежа, отстраняване на аварии, нови присъединявания и др. За постигането на тази цел обаче дружеството се нуждае от инвестиционен ресурс в размер на около 130 млн. лв. за всяка от следващите три години.

Във връзка с изпълнението на инвестиционната и ремонтната програма ЧЕЗ Разпределение България уведомява клиентите в София за предстоящо прекъсване на електрозахранването или възможни смущения в периода 12–16.07.2010 г. поради изнасяне на eлектрически табла на граница на собственост, ремонт на съоръжения, реконструкция на електропровод.

За периода:

12.07.2010–16.07.2010(8.30–16.30) кв. Лукорско, кв. Подгумер, с. Клисура

На 14.07.2010 (8.30–16.30)жк „Бъкстон“, Бетонов възел; ул. „Ралевица“

На 14.07.2010 (8.30–16.30)в.с. „Дупките“

На 13.07.2010 (8.30–16.30) кв. „Лозенец“, ул. „Персенк“ бл. 22

На 14.07.2010 (8.30–16.30) кв. „Лозенец“, ул. „Персенк“ бл. 22A

На 15.07.2010 (8.30–16.30) кв. „Лозенец“, ул. „Персенк“ бл. 24

На 16.07.2010 (8.30–16.30) кв. „Лозенец“, ул. „Персенк“ бл. 24A

Ръководството на дружеството поднася извинения на клиентите за създадените неудобства, като ги уверява, че ремонтът на мрежата ще доведе до по-ниска аварийност.

За повече информация и абонамент за плановите прекъсвания на ел. захранването: www.cez-rp.bg.

 

PR