Поредица от кражби на електросъоръжения, собственост на ЧЕЗ, са регистрирани в област Монтана

Три кражби на кабели са регистрирани от ЧЕЗ Разпределение България в денонощието на 7 юли 2010 г. И трите кражби са извършени в населени места в област Монтана.

Кражбите са дело на неизвестни лица и са на обща стойност близо 2000 лв.

От мрежа ниско напрежение в с. Крива бара, ул. „Димитър Благоев“, Община Брусарци, е бил откраднат меден проводник с дължина 420 метра на стойност 655,31 лв.,  като без захранване са останали 28 абоната.

Същото денонощие в с. Белотинци, Община Монтана, са били отрязани 560 метра медни проводници с тегло 58 кг. От кражбата  без захранване са останали 4 абоната, а щетите възлизат на стойност 406 лв.

Третата регистрирана кражба е в гр. Брусарци, на адрес ул. „Г. Димитров” 2. Липсва меден проводник от мрежа с ниско напрежение, дълъг 420 метра, на стойност близо 1000 лв. Кражбата е ощетила 2 абоната.

„Загубите на ЧЕЗ от кражби на електросъоръжения нарастват с всеки изминал ден. Екипите на компанията реагират бързо на всяка регистрирана кражба или авария и успяват да възстановят електричеството на всички засегнати клиенти. Въпреки това деянията и нарушителите остават безнаказани. Щетите се поемат изцяло от електроразпределителното дружество. Средствата, отделени за покриване на кражбите, са признат разход на ЧЕЗ, който обаче не може да бъде намален единствено с усилията на компанията. Необходимо е да се задейства и нетърпимостта на обществото към този проблем“, каза Росен Йорданов, директор „Експлоатация и поддържане” в „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

ЧЕЗ България апелира гражданите, които стават свидетели на посегателства върху съоръженията за електроснабдяване, да уведомят незабавно органите на МВР и на ЧЕЗ, като се обадят на денонощната телефонна линия 0700 10 010.

PR