Клиентите на ЧЕЗ България отново проверяват сметките си онлайн

Услугата „Проверка на сметка“ в интернет отново е активна за клиентите на ЧЕЗ. Всеки потребител вече може свободно да провери своите задължения, както и да проследи историята на минали плащания в сайта на компанията www.cez.bg.

Новото в предлаганата услуга е, че сигурността при въвеждане и показване на лични данни е повишена. За целта всеки клиент на ЧЕЗ има нов Клиентски номер и Оторизационен код, които са посочени в хартиената фактура. Новите номера за достъп се генерират от наскоро въведената система за управление САП и са уникални за всеки клиент.

Възможността за онлайн проверка на сметка е една от най-важните и най-често използвани услуги от клиентите на ЧЕЗ – над 400 хиляди уникални посещения средно на месец. Именно затова се обръща специално внимание на конфиденциалността на данните, които са достъпни в интернет.

Клиентите на ЧЕЗ, които са получили фактури след 25 май 2010 г., вече разполагат с новите номера, необходими, за да проверят своята сметка. Новият Клиентски номер е изписан в горната част на фактурата, а Оторизационният код – в края на документа.

Клиентският номер е 12-цифрен и може да се провери в сайта на ЧЕЗ, меню „Проверка на сметка“, опция „Проверка на клиентски номер“. Достатъчно е клиентът да разполага със стария си номер.

Оторизационният код се състои от 6 символа (уникална комбинация от цифри и букви) и може да бъде предоставен след справка на телефон 0700 10 010. За целта е необходимо обаждането да се осъществи от титуляря на сметката.

ЧЕЗ България внедри нова клиентска система САП с цел улесняване и подобряване процесите при обслужване на клиенти. Въвеждането на системата е поредното доказателство за стремежа на компанията да повиши значително качеството на предоставяните услуги и да оптимизира вътрешнофирмените процеси.

PR