ЧЕЗ стартира изграждането на 55 енергийни обекта за 3,767 млн. лв през юли

През месец юли ЧЕЗ Разпределение България започва работа по изграждането и реконструкцията на 55 енергийни обекта на територията на Западна България. Общата стойност на инвестициите в тези обекти е 3,767 млн. лв, а след завършването им качеството на електроснабдяването ще бъде подобрено в над 25 населени места.

Проектите обхващат следните дейности:

-         захранване на новопостроени жилищни сгради,

-         подмяна и полагане на нови кабели средно и ниско напрежение,

-         рециклиране и изнасяне на електромерни табла на границата на собствеността,

-         подмяна на електромерни табла и електромери и монтиране на нови табла,

-         възстановяване и реконструкция на мрежи ниско напрежение,

-         реконструкция, ремонт и изграждане на трафопостове.

Някои от по-мащабните обекти са:

-         реконструкция на въздушна мрежа ниско напрежение и изнасяне на ел. табла на границата на собствеността в Промишлена зона I на кв. Яна – инвестиция от 748 хил. лв, в с. Яна – 356 хил. лв, и в кв. Челопечене – 300 хил. лв,

-         подмяна на кабели средно напрежение в жк „Младост“ в София – инвестиция от 193 хил. лв,

-         реконструкция на въздушна мрежа ниско напрежение и изнасяне на ел. табла на границата на собствеността от трафопост „Лешникова гора" 8 в София за 243 хил. лв и от трафопост „Лешникова гора” 4 за 209 хил. лв,

-         изнасяне на електромерни табла, електромери и часовници в с. Блажиево, община Бобошево, за 150 хил. лв

Планираните инвестиции на ЧЕЗ Разпределение България за цялата 2010 г. са 71 млн. лв, което е в рамките на одобрения от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране средногодишен размер.

ЧЕЗ Разпределение България се стреми да подобри услугите, предоставяни на крайния потребител – качествено снабдяване с електроенергия,  поддръжка на електроразпределителната мрежа, отстраняване на аварии, нови присъединявания и др. За да постигне в максимална степен тази цел, дружеството има нужда от инвестиционен ресурс в размер на около 130 млн. лв за всяка от следващите три години.

PR