ЧЕЗ дава възможност на всеки клиент да заяви показанията на електромера си

Считано от днес консумираната от клиентите на ЧЕЗ електроенергия е с нови цени. С оглед на коректното и своевременно отчитане, ЧЕЗ предоставя възможност на своите клиенти  сами да отчетат и подадат данните от електромерите си в периода от 1 до 7 юли 2010 г.

За да подадат отчета си, абонатите попълват „Заявление за деклариране на показания”, попълнено с данните от електромера, ИТН номер, трите имена на титуляра, датата на отчитане и адрес. Заявлението може да бъде изтеглено от сайта на „ЧЕЗ България“ www.cez.bg или да се набави от всеки център за обслужване на клиенти.

Всеки клиент на ЧЕЗ, който желае да се възползва от възможността да отчете сам своята консумация, може да го направи като предостави на ЧЕЗ Разпределение България показанията на електромера си в периода от 01.07.2010 г. до 07.07.2010 г. по един от указаните по-долу начини:

·             на денонощната информационна линия 0700 10 010;

·             на електронен адрес zaklienta@cez.bg;

·             в центровете за обслужване на клиенти;

·             по факс 02 895 96 67

·             на адрес: гр. Плевен, ул. „Панега” 2, за ЧЕЗ България ЕАД, Дирекция „Обслужване на клиенти” 

Отчетената  от клиента или от компанията консумация на електрическа енергия по стари цени ще бъде включена индивидуално във фактурата на всеки клиент.

От 00,00 часа на 01.07.2010 на територията на Западна България, ЧЕЗ въведе новите цени на електрическа енергия и мрежови услуги, утвърдени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Компанията ще започне да отчита консумацията на всички свои клиенти след 1 юли 2010 г., за да може периодът, в който е била в сила старата по-ниската цена на електроенергията, да бъде отразен изцяло в сметките на клиентите.

PR