Изявление на ЧЕЗ

Ръководството на ЧЕЗ България получи днес решението на ДКЕВР за увеличение на цените на електроенергията средно с 1,88%.

ЧЕЗ България смята, че това увеличение ще доведе на практика до ощетяване на потребителите, тъй като ще лиши компанията от приходи, които да инвестира в подобряване на услугите. Ценовото предложение на ЧЕЗ визираше по-голямо увеличение на цените поради желанието на компанията да инвестира повече средства в подобряване на услугите и в електроразпределителната мрежа, както и в изкупуване на изградени активи.

„Разбираме мотивите на ДКЕВР за максимално ограничаване на ръста на цените и ще го изпълним, макар подходът да не се прилага спрямо всички по веригата. Но за съжаление няма да можем да изплатим изградените от инвеститори съоръжения, няма да можем да изпълняваме нашите ангажименти, които са и ангажименти на държавата по енергийна ефективност. И още нещо - не е ясно защо на жителите на Западна България, нашите потребители, отново ще се разрешат най-малко инвестиции, в сравнение с тези в Южна и Източна, защото точно това се случи отново с последното ценово решение на ДКЕВР. Ние ще оцелеем, защото сме голяма компания, но цената на това задържане на цените сега ще се плати по-скъпо утре.", каза Ян Вавера, регионален мениджър на ЧЕЗ България.

PR