ЧЕЗ приветства решението на ДКЕВР за пълна прозрачност на цените

ЧЕЗ ще изпълни с удовлетворение решението на ДКЕВР за промяна на фактурата за клиентите. Новото оформление на документа предвижда пълна прозрачност на всички елементи, формиращи цената за крайния потребител, и отговаря на европейските изисквания. На отделни редове във фактурата за клиента ще се съдържа информация за:

-        Цената за енергия (дневна и нощна), която доставчикът закупува от НЕК.

-        Информация за разходите, които клиентът заплаща чрез своята месечна сметка за ток за развитие на възобновяемите енергийни източници, или зелена енергия (т.е. за производство на електроенергия от ВЕЦ, ветрогенератори и фотоволтаични елементи).

-        Информация за разходите, които клиентът заплаща чрез своята месечна сметка за ток на топлофикационните дружества за производство на електроенергия от когенерация.

-        Информация за разходите на дружеството за достъп и пренос за доставената енергия през мрежите и съоръженията, собственост на НЕК.

-        Информация за разходите на дружеството за достъп и пренос през разпределителната мрежа  на ЧЕЗ Разпределение България.

Новата фактура е предпоставка за преминаване към отворен пазар, при което всеки потребител може да избира своя доставчик. За да направи своя избор, едно от изискванията за либерализация на пазара е максималната информираност на клиента.

PR