Изявление на ЧЕЗ

Във връзка с публикациите и коментарите относно доклада на ДКЕВР, ЧЕЗ заявява, че оперира в България изцяло според регулаторната рамка и законовите изисквания на държавата. В договорите за аутсорсинг няма нищо нередно. Те са сключени с предварителното знание и с одобрението на ДКЕВР, като за това има решение на ДКЕВР от края на 2006 г. Притеснителен е фактът, че коментираните от медиите цифри са извадени от контекста на договорите и не предоставят коректна и точна информация за извършените услуги и стойността им. Политиката на ЧЕЗ България е открита и честна както към клиентите, така и към контролните органи в България.

PR