ЧЕЗ започва работата по изграждането на 15 енергийни обекта за 368 хил. лв. през периода14-20 юни

В периода 14-20 юни 2010 г. ЧЕЗ Разпределение България започва работа по изграждането на 15 енергийни обекта на територията на Западна България. Инвестициите в тези обекти, на обща стойност 368 хил. лв., ще доведат до подобряване на качеството на електрозахранването в шест населени места – София, Благоевград, Ловеч, Дупница и селата Белополци и Пещерна.

Проектите обхващат следните дейности:

-         захранване на новопостроени жилищни сгради,

-         подмяна и полагане на нови кабели средно и ниско напрежение,

-         рециклиране и изнасяне на ел. табла на границата на собствеността,

-         възстановяване и реконструкция на мрежи ниско напрежение,

-         реконструкция, ремонт и изграждане на трафопостове.

Някои от по-мащабните обекти са:

-         Реконструкция на въздушни кабелни мрежи ниско напрежение и изнасяне на ел.табла на границата на собственост в гр.Дупница – 150 хил. лв.

-  Подмяна на съществуващи кабели средно напрежение в проходим колектор Г.М.Димитров в София - 53 хил. лв.

-    Реконструкция на въздушна мрежа ниско напрежение и изнасяне на ел. табла на граница на собственост на "ул.4-та", район "Витоша" в София – 40 хил. лв.

-   Подмяна на кабел средно напрежение в гр. Дупница – 27 хил. лв.

През целия месец юни ЧЕЗ Разпределение България стартира изграждането на 69 енергийни обекта, в следствие на което качеството на електрозахранването ще се подобри в над 30 населени места в Западна България.

Общият бюджет на предвидените инвестиции на дружеството за 2010 г. е в рамките на одобрения от ДКЕВР средногодишен размер – 71 млн. лв.

Стремежът на ЧЕЗ Разпределение България е да подобри услугите, предоставяни на крайния потребител – качествено снабдяване с електрическа енергия, поддръжка на електроразпределителната мрежа, отстраняване на аварии, нови присъединявания и др. За да се постигне тази цел, дружеството има нужда от инвестиционен ресурс в размер на около 130 млн. лв. за всяка от следващите три години.

PR