През юни ЧЕЗ започва работа по изграждането на 69 енергийни обекта за 3,9 млн. лв.

От началото на юни ЧЕЗ Разпределение България започва изграждането на 69 енергийни обекта на територията на Западна България. Инвестицията ще доведе до подобряване на качеството на електроснабдяването в над 30 населени места.

Проектите обхващат следните дейности:

-         захранване на новопостроени жилищни сгради,

-         подмяна и полагане на нови кабели средно и ниско напрежение,

-         рециклиране и изнасяне на ел. табла на границата на собствеността,

-         възстановяване и реконструкция на мрежи ниско напрежение,

-         реконструкция, ремонт и изграждане на трафопостове,

-         присъединяване на нови потребители.

Някои от по-мащабните обекти са:

-         реконструкция на въздушна мрежа ниско напрежение и изнасяне на ел. табла на границата на собствеността: с. Яна – инвестиция 400 хил. лв., Челопечене – инвестиция 300 хил. лв., Дупница – 150 хил. лв., с. Драгана – 275 хил. лв., с. Василовци (обл. Монтана) – 200 хил. лв., кв. Младеново, Лом – 170 хил. лв.

-  полагане на кабели средно напрежение в Промишлена зона 1, Гара Яна –инвестиция 350 хил. лв., и Враца – 140 хил. лв.

-  подмяна на кабели ниско напрежение между улиците „Цар Самуил“, „Неофит Рилски“ и „Княз Борис І“, София – инвестиция 130 хил. лв.

-  полагане на кабели средно и ниско напрежение за захранване на жилищни сгради във вилна зона Горна баня и местност Бояна, София, на обща стойност 240 хил. лв.

Общият бюджет на предвидените инвестиции за годината е в рамките на одобрения от ДКЕВР средногодишен размер – 71 млн. лв.

Стремежът на дружеството е да подобри услугите, предоставяни на крайния потребител – качествено снабдяване с електрическа енергия,  поддръжка на електроразпределителната мрежа, отстраняване на аварии, нови присъединявания и др. За да се постигне тази цел, дружеството има нужда от инвестиционен ресурс в размер на около 130 млн. лв. за всяка от следващите три години.

PR