ЧЕЗ започна планова годишна профилактика на съоръженията

15 139 трафопоста ще бъдат проверени от екипите на ЧЕЗ Разпределение в рамките на плановата годишна профилактика на съоръженията. Резултатите от проверките се анализират и се определят необходимите видове дейности и ремонти, както и съоръженията, нуждаещи се от рехабилитация.

Съоръженията за доставка на електроенергия са в непрекъснат 24-часов режим на работа и поддържането им в пълна техническа изправност е задължително условие за осигуряване на оптималния им експлоатационен режим.

Ежегодно за техническа профилактика на трафопостовете компанията влага 1 600 000 лв. От началото на годината за изграждане на нови съоръжения и рехабилитация на съществуващите са вложени над 17 милиона лева. До края на годината са планирани инвестиции в размер на общо над 71 милиона лева.

По време на профилактиката се подменят всички износени и повредени съоръжения, регулира се силовата комутационна апаратура, долива се масло в маслонапълнените съоръжения, проверяват се силовите трансформатори, ревизират се и се притягат всички контактни връзки.

При изпълнение на планови ремонти и профилактика временно се изключва електрозахранването към потребителите, тъй като се работи по тоководещите  части. График на плановите прекъсвания се публикува ежеседмично в регионалните и националните ежедневници, както и на интернет страницата на компанията www.cez-rp.bg. За допълнително улеснение ЧЕЗ предлага абонамент за получаване на съобщения чрез интернет сайта на „ЧЕЗ Разпределение“ АД.

PR