ЧЕЗ инвестира 983 хил. лв. във високотехнологично оборудване за превенция на аварии

От 3 до 10 май 2010 г. компанията няма да прекъсва захранването за извършване на планови ремонтни дейности

ЧЕЗ Разпределение България инвестира 983 хил. лв. за закупуването на нова модерна техника за диагностика и превенция на аварии по електроразпределителната мрежа. Инвестицията в съвременно оборудване дава възможност на екипите на ЧЕЗ да правят по-точна преценка за нуждата от ремонт или подмяна на дадено съоръжение и по този начин да предотвратяват възникването на проблеми с качеството на електроенергията или аварии.

 

От началото на 2010 г. техническите екипи на ЧЕЗ Разпределение България работят с две мобилни лабораторни системи, три термовизионни камери и променливотоков мост. Мобилните лаборатории улесняват ранното откриване на кабелни повреди и позволяват превантивна поддръжка на силовите съоръжения по електроразпределителната мрежа. Термовизионните камери се използват за прогнозиране на остатъчния ресурс и техническото състояние на съоръженията, а променливотоковият мост диагностицира всички параметри на силовите трансформатори според изискванията на действащата нормативна база. Всички служители, определени да експлоатират новите системи, вече са преминали теоретично и практическо обучение за работа с новото оборудване.

„Подобни инструменти за кабелна диагностика са част от съвременните методи за превантивна поддръжка на електроразпределителните съоръжения, които се използват в европейските страни. Практиката показва, че използването на подобно оборудване допринася за повишаване на качеството на снабдяване, като същевременно намалява разходите за експлоатация и поддръжка“, заяви Росен Йорданов, директор „Експлоатация и поддържане на мрежата“, ЧЕЗ Разпределение България.

За да осигури сигурно и надеждно електрозахранване на клиентите си през предстоящите почивни дни, ЧЕЗ Разпределение няма да извършва планови ремонтни дейности и оперативни превключвания за периода от 14.00 часа на 3.05.2010 г. до 8.00 часа на 10.05.2010 г., освен в случаи на отстраняване на аварии. Компанията е увеличила състава на аварийните си екипи и има готовност за допълнително мобилизиране за отстраняване на възникнали тежки аварии. Дори и през празниците екипите на компанията ще извършват аварийно-възстановителните дейности в денонощен режим – до включване на електрозахранването на потребителите.

 

PR