ЧЕЗ използва модерна система, за да изолира проблемен електрически стълб в Суходол

ЧЕЗ изолира опасни за птиците проводници, минаващи над железорешетъчен стълб с разположен мачтов трафопост на него, край софийския квартал Суходол, близо до сметището.

До стълба са намирани загинали щъркели и други видове птици. Тъй като въздушните електропроводни линии, които минават отгоре, не са изолирани, пернатите допират крилата си до тях и получават токов удар. Проблемът става особено остър през есента, когато птиците мигрират на юг.

Сигналът за проблемния стълб е подаден от гражданин, който случайно забелязал загинали птици под съоръжението. Той се свързал с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), откъдето осъществиха контакт с ЧЕЗ и РИОСВ. Експертите посетиха мястото и установиха проблема, а Дирекция „Експлоатация и поддържане“ към електроразпределителното дружество „ЧЕЗ Разпределение България“ АД се ангажира да изолира проводниците в участъка над стълба.

За обезопасяването са използвани модерни изолационни покрития, които се прилагат за първи път в България. Те са доставени от Германия и са изработени от специален изолационен материал.

Акцията за обезопасяването на стълба е пример за доброто сътрудничество между бизнеса в лицето на електроразпределителното дружество на ЧЕЗ Груп, институциите и неправителствения сектор за опазването на природата. БДЗП благодари на служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за съдействието и бързата реакция.

 

PR