ЧЕЗ обезопаси 541 щъркелови гнезда

 

9 март 2010 г., София. 541 метални платформи за щъркелови гнезда е монтирало дружеството „ЧЕЗ Разпределение България“ през последните три години. Регистрирани са още 800 гнезда върху електрически стълбове, които се наблюдават и при нужда ще бъдат взети мерки за обезопасяването им. Стойността на една конструкция е под 100 лв.

„Щъркеловите гнезда, които птиците вият по електрическите стълбове, понякога са причина за чести аварии по съоръженията на ЧЕЗ. Като отговорна компания, ние целим да предоставяме качествена услуга за нашите абонати  и в същото време полагаме грижи за изградените от птиците гнезда. Монтираме метални платформи, подменяме голите проводници с изолирани, за да защитим птиците, а и да предпазим самите съоръжения от аварии. Някои гнезда са много тежки и е рисковано да се преместват върху платформи. Тогава изправяме нов стълб, на който преместваме проводниците, а стария оставяме на щъркелите. Другият начин е всички проводници да се свалят надолу, за да се осигури разстояние между гнездото и проводника.

Една от постоянните задачи пред експлоатационния персонал е при обходите да се описват щъркеловите гнезда и състоянието им. В резултат на всички предприети мерки през последните три години няма регистриран пожар в щъркелово гнездо“, информира Росен Йорданов, директор „Поддържане и експлоатация“ в „ЧЕЗ Разпределение България“.

Компанията ЧЕЗ реагира веднага и на сигнал на природозащитни организации за открити мъртви птици до мачтов трафопост в Суходолското сметище. Купени са от чужбина специални изолаторни устройства, предстои да се монтират.

Компанията разчита на сигнали за опасни гнезда. Най-активни в това отношение са селските кметове.

„Щъркеловите гнезда се пазят и от суеверие. Възрастните хора казват, че който развали гнездо, умира от ток. Затова на територията на ЧЕЗ няма нито едно разрушено гнездо”, казва Йорданов.

 

PR