Вацлав Хлоуба поема поста председател на управителния съвет на ТЕЦ “ВАРНА”

От края на февруари 2010 г., постътпредседател на управителния съвет на ТЕЦ "Варна” се заема от Вацлав Хлоуба. Той поема позицията от Ян Вавера, който на 7 януари тази година бе назначен за регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Вацлав Хлоуба е роден през 1947 г. През 1971 г. завършва Чешки технически университет Прага със специалност Силнотокова енергетика.Още същата година започва работа в структурата на CEZ,a.s.До1994 Вацлав Хлоуба работи в ТЕЦ-овете Почеради и Ледвице, където се занимава с експлоатация, поддръжка, управление и инвестиции. Между 1994 г. и 2006 г. Вацлав Хлоуба работи в централата на CEZGroupв Прага, където отговаря за поддръжката на класическите електроцентрали, собственост на CEZGroup. Вацлав Хлоуба е част от екипа на ТЕЦ "Варна” от 2006 година. През последните години е заемал поста технически мениджър в електроцентралата.

С решение на Надзорния съвет на ТЕЦ “Варна”, считано от 25 февруари 2010 г., г-н Ян Вавера е назначен за негов председател.

PR