ЧЕЗ предвижда двойно увеличение на инвестициите си за следващия ценови период

28 февруари 2010 г., София.  „ЧЕЗ Разпределение” АД има амбициозна инвестиционна програма, с която предвижда да удвои инвестициите си в Западна България през следващия ценови период, съобщиха днес от компанията.

Амбицията на ЧЕЗ е да подобри качеството на снабдяване на потребителите с електроенергия, да отговори на инвеститорския интерес към възобновяемите енергийни източници в съответствие с Европейските изисквания за ниско въглеродна енергетика и либерализация на енергийния пазар.

Разполагайки с по-големи инвестиции за новия ценови период, ЧЕЗ може да направи повече по отношение на показателите за качество, като основно инвестира в  подобряване работата на разпределителната мрежа на ниско и средно напрежение. Дружеството има готовност да приложи инвестиционни програми за придобиване на енергийни съоръжения и за присъединяване на нови възобновяеми енергийни източници.

 

Основни приоритети на компанията заедно с увеличаване на удовлетвореността на потребителите от качеството са постигане на енергийна ефективност в потреблението и подготовказа либерализация на енергийния пазар.

Предстои ЧЕЗ да внесе предложение до ДКЕВР за промяна на цените за разпределение и снабдяване с електроенергия, които да влязат в сила от 1 юли 2010 г. Предложението на дружеството е за средно увеличение на цената на електричеството от 9,4%.

Предлаганото повишение на цената на електричеството не предполага увеличение на печалбата за ЧЕЗ. Предложението се аргументира с необходимостта от покриване на реалните разходи на дружества на ЧЕЗ в България, ангажирани с разпределението на електрическа енергия и снабдяването с нея на потребителите в Западна България.

PR