ЧЕЗ преминава към едномесечно отчитане на електроенергията

На пресконференция днес ЧЕЗ България заяви, че има пълна готовност да започне отчитането на електроенергията всеки месец. Преминаването към по-краткия отчетен период става след решение на енергийния регулатор и няма да повлияе на сигурността на електроснабдяването и качеството на доставената електрическа енергия, съобщиха от ЧЕЗ.

„Твърдо сме решени ЧЕЗ да води политика на прозрачност, на уважение и респект към клиентите си, към институциите, към вас, медиите, към всички в България. И това не е нещо ново – това е част от корпоративната политика на компанията както в Чехия, така и по целия свят“, каза г-н Вавера и допълни: „Моята цел е да върна доверието към ЧЕЗ в България“.

Ежемесечните фактури, издавани от ЧЕЗ България, няма да претърпят сериозни промени, но ще станат по-разбираеми за клиентите. Фактурите ще съдържат още по-конкретна информация – не само за потреблението на абонатите, но и датите за следващо измерване, отчитане и заплащане на разхода за електрическа енергия.

 „Имаме достатъчен брой отчетници, които да покрият мрежата от абонати. Това са компетентни хора и ние гарантираме, че измерването на употребената електроенергия ще бъде точно и безпроблемно“, сподели г-н Атанас Дандаров, член на Управителния съвет на ЧЕЗ Разпределение.

Преминаването към едномесечно отчитане на електроенергията доказва намеренията на ЧЕЗ България да изгражда открити и почтени взаимоотношения с абонатите си и да спазва изискванията на контролиращите институции.

PR