ЧЕЗ подготви електроразпределителната мрежа за зимата

През месец ноември ЧЕЗ приключи профилактиката и планираните ремонтните дейности по електроразпределителната мрежа в Западна България. До настоящия момент ЧЕЗ Разпределение е вложило под форма на инвестиции и ремонтни дейности над 65.7милиона лева, с цел подобряване на сигурността и качеството на доставяната електроенергия. До края на годината се предвижда да бъдат вложени около 80 милиона лева.

В процес на подготовка на съоръженията за есенно-зимния период служителите на ЧЕЗ Разпределение са ревизирали 19 312.65км въздушни линии и 10 155трансформаторни поста.

Особено внимание е отделено на средствата за защита от атмосферни и комутационни пренапрежения като са монтирани нови 924броя вентилни отводи. Над 1 588 км от въздушните електропроводи средно напрежение са почистени от клони и опасни дървета.

Основно ремонтирани са 432сгради на трафопостове, монтирани са4 557 допълнителни заземители, подменени са 71 хил. м кабели, които свързватпотребителите с електрическата мрежа, както и 80 тона стоманено алуминиеви проводници.

Аварийните екипи на ЧЕЗ са снабдени с всички необходими съоръжения, инструменти и лични предпазни средства.Доставено е ново зимно работно облекло. През годината бяха закупени леки и тежко товарни автомобили с висока проходимост както и специализирана техника – автовишки и автокранове.

На територията на ЧЕЗ Разпределение в постояна аварийна готовност са 80 екипа, като е създадена организация при повишаване на аварийността техният брои да се увеличи три пъти в рамките на четири часа. При извънредни обстоятелства и природни бедствия ЧЕЗ Разпределение е в състояние да мобилизира 1 200 души високо квалифициран ремонтен персонал.

„Положените усилия от експлоатационния персонал ще доведат  до намаляване на аварийността по разпределителната мрежа и ще повиши качеството на предлаганата услуга за нашите потребители, което е и нашата основна цел”, каза Росен Йорданов, Директор „Експлоатация и Поддържане” в ЧЕЗ Разпределение по повод приключване на подготовката за есенно-зимния сезон.

На24 часоватагорещателефонна линия 0700 10 010 клиентите на ЧЕЗ България могат да сигнализират при евентуални проблеми.

PR