В ТЕЦ „ВАРНА” приключи плановата ремонтна програма

Централата помогна за стабилността на енергийната система по време на плановия ремонт на блок 6 на АЕЦ Козлодуй

През месец ноември в ТЕЦ „Варна” приключи плановата ремонтната програма по шестте блока на централата. Всички ремонтни дейности са протекли нормално и според първоначалнoпланираните графици, одобрени и съгласувани с Енергийния системен оператор (ЕСО).

„В резултат на извършените ремонтни дейности по блоковете, към момента ТЕЦ „Варна” е в много добро експлоатационно състояние и е напълно готова да посрещне нуждите на страната за подпомагане на енергийния й баланс през предстоящия зимен сезон”, заяви Ян Вавера, председател на УС на дружеството.

Акцентът в ремонтната програма през 2009 г. бе основен ремонт на блок VI. Регулярни ремонти и профилактика бяха направени и на останалите блокове и съоръжения. Оборудването е проверено и е приведено в рамките на техническите изисквания. Осигурени са необходимите резервни части за предстоящата експлоатация на централата до края на годината.

От началото на годината до края на месец октомври ТЕЦ „Варна” е произвела близо 2 млн. МВтч електроенергия за енергийната система на страната ни. Ръст в производството е отбелязан през месец октомври, когато поради престой на шести блок на АЕЦ „Козлодуй” за планов ремонт, ТЕЦ „Варна” бе в пълна готовност и работи изцяло съгласно указанията на Централното диспечерско управление.

„Отново показахме, че блоковете ТЕЦ „Варна” са важни за да бъде гарантирана стабилността на енергийната система в страната. Ето защо ние ще продължим да отстояваме позицията си за удължаване живота на блокове I, II и III до построяването на нов енергиен блок”, коментира Ян Вавера.

В момента централата разполага с 550 хил.т. въглища на склад, достатъчни за производството на електроенергия през зимните месеци. Договорени са и регулярни бъдещи доставки от Русия и Украйна, които ще гарантират работата на мощностите през целия зимен сезон на 2009/2010г.  

С цел да бъде осигурена безпроблемната работа на централата през зимния период е изготвена и изпълнена специализирана програма, включваща оперативни и ремонтни дейности за поддръжка и експлоатация на съоръженията при зимни условия.С изпълнението на програмата е запознато и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

PR