ЧЕЗ България следва общоевропейските практики за отчитане на тока

26 ноември 2009 г.,София. Изпълнителният директор на ЧЕЗ България Блахослав Файмон разясни предимствата на тримесечното отчитане на електроенергия в Европейския съюз на пресконференция днес.

„Сумата, която ще заплатите за изразходваната електроенергия, не е повлияна от  периода за отчитане на потреблението. Ние знаем, че един ден България, както всички други държави от ЕС, ще премине на разсрочено отчитане. Практиката в Европа сочи тенденции отчитане дори веднъж годишно, което улеснява както потребителите, така и компаниите електроснабдители”, каза г-н Файмон. „Така се спестяват средства на компанията, които всъщност могат да бъдат инвестирани за подобряване на мрежата и услугите”.

На пресконференцията бяха обсъдени перспективите и възможностите за потребителите при тримесечно отчитане на електроенергия в страната. Безспорно най-голямото предимство, което изтъкнаха от компанията, е гарантираният контрол върху месечните разходи за ток.

За удобството на своите клиенти ЧЕЗ България предоставя различни възможности за промяна на месечните вноски по сметката им за електроенергия. Освен чрез попълване на заявление в Център за обслужване на клиенти, потребителите могат да заявят желаната сума за месечна вноска, като се обадят на телефонния номер за обслужване на клиенти или посетят уебсайта на компанията. Процедурата е максимално улеснена.

Възможно е да се заявяват и нулеви месечни вноски – така потребителите ще заплащат веднъж на 3 месеца за реално отчетеното потребление на електроенергия.

Отчитането на електромерите на период, по-дълъг от един месец, е утвърдена, доказала своята ефективност практика в страни като Чехия, Германия, Австрия, Франция, Испания, Холандия, Швейцария, Турция, Дания, Ирландия, Португалия, Унгария, Норвегия, Румъния. В голяма част от изброените държави отчитането се извършва веднъж годишно.

PR