Информационен център на ЧЕЗ България

Информационен център на ЧЕЗ България

  • телефонният и информационен център на ЧЕЗ България е създаден през юни 2007 г. Първоначално в него работят 8 служители, а в края на същата година те са вече 20.
  • през първия месец от съществуването на горещата линия на телефон 0700 10 010 е имало
  • 2 600 обаждания.
  • 95% от обажданията се обслужват до 30-та секунда от позвъняването. За сравнение, преди разширяването на капацитета на кол центъра – този процент е бил 80.
  • средната продължителност на един разговор е 2,4 минути. Най-често клиентите се обаждат с въпроси по фактурата за електроенергия, да сигнализират за проблеми с електрическа инсталация или съоръжения като липсващи капаци на електрически табла, разбити врати на трафопостове и други, както и да декларират показания.
  • през септември месец 2009 г. ЧЕЗ проведе телефонно изследване сред 1 000 клиенти на компанията, които са ползвали услугите на кол центъра. 1/3 от тях декларират, че за първи път са използвали телефон 0700 10 010 през периода юни – септември 2009 г.