ЧЕЗ България разшири Кол центъра си

95% от обажданията на 0700 10 010 се обслужват до 30-та секунда от позвъняването

 Компанията е инвестирала 344,2 милиона лева за пет години

На 20 октомври 2009 г., ЧЕЗ официално откри разширения си информационен център за дистанционно обслужване. Центърът, който се намира в гр. Плевен, обслужва 24-часовата телефонна линия на компанията 0700 10 010 и отговаря на запитвания получени на e-mail: zaklienta@cez.bg. На откриването присъстваха заместник-областният управителя на Плевенска област Тошко Гетов, кметът на града Найден Зеленогорски и регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Блахослав Файмон.

В разширяването на телефонния център са инвестирани общо 500 000 лв. за реконструкция и ремонт на сградата, закупуване на ново оборудване, техника, лицензи и софтуер. Увеличен е броят на входящите телефонни линии и на служителите. Телефонната линия вече се обслужва от 71 служители, което е двойно повече в сравнение с 2008 г. Всеки един от тях е преминал специално обучение за работа с клиенти и с информационната система. В момента кол центъръте обезпечен, за да обслужва 80 000 обаждания на месец. Допълнително са оборудвани още 64 работни места и при необходимост капацитетът може да бъде увеличен.

В резултат на разширението на телефонния център на 95% от обажданията на клиентите на0700 10 010 се отговаря до 30-та секунда от позвъняването. За сравнение преди обновяването, този процент е бил 80. Статистиката сочи, че засега клиентите от Плевен и София най-активно използват информационната линия като техните обаждания представляват приблизително половината от всички, постъпили на 0700 10 010.

 

“Нашият стремеж е постепенно да достигнем европейските стандарти в областта на електроснабдяването и постоянно да подобряваме обслужването на клиентите. Разширяването на кол центъра е стъпка в тази посока. Готови сме да инвестираме 70 милиона лева през тази и 90 милиона лева през следващата година, за да постигнем наистина осезаеми резултати за клиентите”, заяви Блахослав Файмон, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

През последните 5 години ЧЕЗ е инвестирала общо 344,2 милиона лева в подобряване на качеството на доставките на електроенергия и услугите за клиентите. Средствата необходими за повишаване на нивото на обслужване на клиентите са насочени към проекти за обновяване на клиентските центрове, увеличаване на броя на местата и начините за плащане на сметките за електроенергия и изграждане и разширяване на информационния център на компанията.

За периода от стъпването си в България до сега (2005 г. – 2009 г.) ЧЕЗ е инвестирала в електроразпределителната мрежа 133,2 милиона лева за подмяна на електрически табла и електромери, 88,8 милиона лева в изграждане и модернизиране на съоръжения средно напрежение и други 30,2 милиона лева за съоръжения ниско напрежение. За същия период само в региона на гр. Плевен вложенията са приблизително 38 милиона лева.

Инвестираните през последните 5 години от ЧЕЗ средства са дали възможност към мрежата да се свържат 30 000 нови абоната и да се намалят технологичните разходи от 18 % през 2005 г. до 15% през 2008 г. През последните две години е отбелязано и намаление на броя на авариите по мрежата и съоръженията.

През 2009 г. ЧЕЗ е планирала да инвестира общо 70 милиона лева за подобряване качеството на доставка и обслужване на клиентите. През тази година ще приключи подмяната на електромери на територията на Западна България и ще бъдат завършени два големи инвестиционни проекта на обща стойност над 8,4 милиона лева – изграждане на подстанция „Камбаните” и реконструкция на подстанция „Метро”.

PR