ЧЕЗ обяви новия регионален мениджър за България

12 октомври 2009 г., София. ЧЕЗ България обяви новия си регионален мениджър – Блахослав Файмон, който заема длъжността от 1 октомври 2009 г. Г-н Файмон има висше образование като строителен инженер и над 20 години опит в сектора. Последните три години е бил регионален мениджър на ЧЕЗ Украйна, а преди това е работил във фирми в Централна и Източна Европа.

„За мен е чест да поема поста регионален мениджър на ЧЕЗ в България. Встъпвам в тази длъжност с изключителен ентусиазъм и вярвам, че опитът, който притежавам, ще допринесе за развитието на компанията. Ръководството е категорично убедено, че единствено честната, прозрачна и открита политика към нашите потребители може да изгради доверие към ЧЕЗ и да подобри нивото на обслужване. Ето защо нашето желание да въведем тримесечно отчитане на сметките не е самоцелна приумица, а утвърдена практика в много европейски страни и без съмнение е от огромна полза за самите потребители“, каза г-н Файмон.

Управляващият екип на ЧЕЗ България се стреми да разработва балансирани и добре аргументирани инвестиционни програми в няколко основни насоки – модернизиране на електроразпределителната мрежа и съоръженията, повишаване качеството на предлаганите услуги, привеждане на производствените мощности в екологични норми и развитие на проекти, свързани с възобновяеми енергийни източници.

Още със стъпването си на българския пазар ЧЕЗ подготви и започна да реализира инвестиционна програма за модернизация на мрежата. За последните четири години компанията е инвестирала общо 300 млн. лв. за енергийната инфраструктура, поддържане и ремонт на енергийната мрежа.

За „ЧЕЗ България“ АД:

 „ЧЕЗ България” ЕАД е създадена в средата на 2005 г., за да изпълнява управленски и поддържащи дейности за всички дружества на ЧЕЗ Груп в България. Дружеството е 100% собственост на ЧЕЗ а.с., Чешката Република.  

Структурата на ЧЕЗ Груп в България включва електроразпределителното дружество ЧЕЗ Разпределение България” АД, компанията за обществено снабдяване с електроенергия и лицензиран търговец „ЧЕЗ Електро България” АД, лицензирания търговец на електроенергия „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, дружеството за проверка на измервателните уреди „ЧЕЗ Лабораторис България” ЕООД и „ТЕЦ Варна” ЕАД. Дейността на всички дружества от Групата в страната се управлява и координира от „ЧЕЗ България” ЕАД.

PR