Изявление на ръководството на ЧЕЗ

Във връзка с разпространявани в публичното пространство неистини, информираме следното:

Законът за обществените поръчки (ЗОП) задължава да бъдат отстранени всички участници, чиято оферта не отговаря на изискванията на тръжната документация и тръжната комисия няма друг избор, освен да отстрани участници, чиито документи не отговарят на тези изисквания.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се произнесе по жалбата на отстранените участници, определяйки я  като неоснователна по същество и остави в сила решението на ЧЕЗ за определяне на изпълнител, като напълно законосъобразно.

Разликата в цената на оборудването, част от сравняваните оферти, не е 800 000 лв. а 24 000 лв.

В момента тече проверка от Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), на която съдействаме изцяло.

Пресцентър на ЧЕЗ България