ЧЕЗ спира планираните прекъсвания на електрозахранването заради изборите

Във връзка с провеждането на избори за 41-во Народно събрание ЧЕЗ преустановява всички планирани прекъсвания на електрозахранването от 29 юни до 05юли 2009 г. Решението бе взето след разговори между компанията и представители на Централната избирателна комисия.

За периода няма да се извършват обичайните дейности като изнасяне на eлектрически табла на граница на собственост, ремонти на съоръжения по мрежи СрН и НН, оперативни превключвания, както и реконструкции на електропроводи, подмяна на проводници, изправяне на нови стълбове, кастрене и профилактика на трафопостове.  

Екипите на компанията ще бъдат на разположение за отстраняване на възникнали аварии или повреди по електроразпределителната мрежа или съоръжения. Повече информация може да се получи на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор, както и на сайт: www.cez-rp.bg.