Аварирало екектрозахранване в района на Рилския манастир

Поради разразилата се гръмотевична буря днес след 8,00 часа има паднали дървета, което причинило скъсване на  проводници по електропровод 20кV в района на Рилски манастир, след разклона за Илийна река. Електроразпределителен Район Дупница работи по възстановяване на електро захранването в района. С нестихващата гръмотевична буря, не може да се обвържем с точен час на възстановяването на ел.захранването. Има изкривени три броя желязо решетъчни стълбове и на четири междустълбия, проводниците са на земята.

За повече информация, позвънете на денонощнатателефонна линия  0700 10 010 на цената на един градски разговор от всяка точка на Западна България или проверете на сайт: www.cez-rp.bg, рубрика „Графици”.

PR