Приключи пролетната част от ремонтната програма на ТЕЦ Варна

Централата е готова за нормална техническа експлоатация през летния сезон

През месец май в ТЕЦ „Варна” приключи пролетният етап от ремонтната програма по блоковете и общостанционните съоръжения. В резултат, към момента централата е в добро техническо състояние и е готова да помогне за осигуряване на енергийния баланс на страната през предстоящия летен сезон.

В рамките на пролетния етап бяха извършени ремонтни дейности по блокове 2, 4 и 5. Всички дейности са протекли нормално – старите и износени части по блоковете и котлите, като шлакови вани и брони на мелници са подменени. Оборудването на блоковете, преминали профилактика и ремонт изцяло отговаря на техническите изисквания. През пролетта бяха завършени и част от планираните ремонти по общостанционните съоръжения – ремонт на подкранови пътища, ремонт на количка на 25 тонен кран-товарач, основен ремонт на булдозер.

Следващият етап от плановите ремонти по блоковете на ТЕЦ „Варна” ще започне през месец септември, веднага след края на летния сезон. Според предварително съгласуваната и одобрена от Енергийния системен оператор (ЕСО) програма, в рамките на есенната част от ремонтната сесия предстои основен ремонт на блок 6.

PR