Изявление от ръководството на групата ЧЕЗ в България

Във връзка с Решение №  1475 от 14.12.2017г. на Комисията за защита на конкуренцията, относно твърдени нарушения на „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на Закона за защита на конкуренцията, предстои Решението да бъде получено по надлежния ред. Ръководствата на двете дружества ще се запознаят детайлно с неговото съдържание и ще го анализират.

В Решението се постановява, че „ЧЕЗ България“ ЕАД,  „ЧЕЗ Трейд“ ЕАД и ЧЕЗ а.с. не са извършили нарушения на закона за защита на конкуренцията. Заявяваме, че „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД също изпълняват своята дейност в съответствие с всички изисквания на българското и европейското законодателство и отхвърляме твърденията за извършени нарушения на закона за защита на конкуренцията. Ръководството на Групата ЧЕЗ в България ще предприеме всички предвидени в Закона действия, за да бъдат защитени интересите на дружествата, на техните клиенти, акционери и служители.