ЧЕЗ Разпределение подобрява електрозахранването в Панчарево

Компанията инвестира 914 хил. лв. в района

ЧЕЗ Разпределение България реализира проекти за подобряване на електрозахранването в Панчарево, Кокаляне и Пасарел.  Компанията инвестира 914 хил. лв. в района. Най-мащабният проект, който се реализира в момента,  е монтирането на последно поколение уредба във възловата станция, която захранва населените места с електроенергия. Инвестицията е на стойност 370 хил. лв. Изграждането на новата уредба стартира на 10 ноември и ще приключи в рамките на 10 дни.  

Компанията стартира и автоматизация на електрическата мрежа чрез монтирането на дистанционно управляеми апарати върху електропроводите. Уредите позволяват по-бързата локализация на авариите по мрежата и ремонтите да се извършват с по-малко неудобства за клиентите. Новите устройства дават възможност за ремонт на отделни части, без да се изключва целият електропровод. Вече са монтирани 3 дистанционно управляеми апарата, като предстои монтиране на още два. Общата им стойност възлиза на 150 хил. лв. Компанията монтира и сигнализатори, които дават знак за места със забележки по мрежата.

При подготовката за зимния сезон ЧЕЗ Разпределение е извършила просеки в района и е обработила 989 дървета, като дейностите продължават. Подменени са 200 кг проводници и над 30 изолатора. Компанията е извършила реконструкция и на мрежа ниско напрежение.

Подобренията по мрежата в Панчарево ще продължат до края на ноември при благоприятни за работа метеорологични условия.  Предприетите до момента мерки вече дават резултат, като прекъсванията са единствено планирани с цел извършване на ремонтните работи. Приключи и проверката на Министерство на енергетиката в района, като ЧЕЗ изпълнява всички поети ангажименти и мероприятия за подобряване на  качеството на електрозахранването.

Дейностите по реализацията на проектите налагат прекъсвания на електрозахранването за провеждане на планираните дейности, както и кратковременни оперативни превключвания нощем, с цел подготовка на съоръженията за работа. ЧЕЗ Разпределение своевременно информира  община Панчарево и Сдужение за развитие на Панчарево и Кокаляне за предстоящи планирани дейности след проведена с тях среща на 5 септември. На нея дружеството предостави информация за предприетите  действия и оставащите до края на ноември мероприятия, с които компанията ще изпълни поетите към обществеността ангажименти. ЧЕЗ Разпределение се извинява за временните неудобства.  Подобренията ще доведат до многократно повишаване на сигурността на електрозахранването през зимния сезон.