Двойно увеличение на инвестициите в реконструкция на мрежата в Монтана изпълнява ЧЕЗ Разпределение през 2017 г.

Ръководството на ЧЕЗ се срещна с представители местните власти в областта

 

Ръководството на ЧЕЗ проведе среща с кметове на общини и техни представители от област Монтана. Домакин на събитието бе зам.-областният управител Нина Петкова. Карел Крал, Регионален мениджър на ЧЕЗ за България, запозна представителите на общините от областта с плановете и приоритетите на компанията. Петър Холаковски, изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение България представи реализираните инвестиции в областта през 2016 г., изпълнението им през 2017 г. и възможностите за развитие на енергийната инфраструктура в бъдеще. По време на разговорите бяха представени конкретните обекти, чието стартиране предстои, и до какви подобрения ще доведе тяхното реализиране.

Благодаря, че спазвате поетите ангажименти от предходни наши срещи. Оценяваме доброто сътрудничество“, каза  зам.-областният управител Нина Петкова по време на срещата.

„Във всички аспекти на нашата дейност ще продължаваме политиката си на коректни, ясни и прозрачни отношения с потребителите и общините, която компанията винаги е следвала. Клиентите са наш основен приоритет, а повишаването на качеството на услугите е цел, която няма да се уморим да следваме. За нейното постигане ще разчитаме на местните власти, които са наши уважавани и дългогодишни партньори“ коментира Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

 „През 2017 г. ЧЕЗ Разпределение увеличава повече от двойно обема на инвестираните средства в реконструкция и обновяване на мрежата в област Монтана в сравнение с предходната година. Компанията ще вложи в региона 2.2 млн. лв. Реализацията на планираните проекти ще ни позволи да подобрим качеството на доставките за клиентите на ЧЕЗ в областта. Отделно ще изкупим всички съоръжения, за които се представят необходимите документи, а за нови присъединявания ще отделим около 118 хил. лв.“, допълни Петър Холаковски, изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение България.

Посещението на ръководството на ЧЕЗ в гр. Враца е част поредица от срещи с представители на общините в Западна България.